Koskeeko tekijänoikeus blogeja ja facebookia

Tekijänoikeuskysymys on sosiaalisessa mediassa hämärä. Kun esimerkiksi lähetät valokuvan Facebookiin, annat Facebookille ei-yksinomaisen, siirrettävissä olevan, alilisensoitavissa olevan, rojaltivapaan, maailmanlaajuisen lisenssin käyttää kyseistä kuvaa.

Valokuvan alkuperäinen tekijänoikeus kuuluu kuitenkin edelleen sinulle. Mutta jos taas ottaisit jonkun toisen julkaiseman kuvan Facebookista ja julkaisisit sen blogissasi, rikkoisit Facebookin käyttöehtoja.

Mutta koska olet valokuvan tekijänoikeuden haltija, voit antaa blogisi lukijoille luvan käyttää kuvaa, kunhan he mainitsevat sinut.

Tekijänoikeuden alaisten kuvien käyttö sosiaalisessa mediassa on hieman epäselvää

Sosiaalisessa mediassa tekijänoikeuskysymys on hieman epäselvä, sillä Facebookin ja Twitterin kaltaiset sivustot ovat täynnä käyttäjien tuottamaa sisältöä, josta suuri osa on tekijänoikeudella suojattua materiaalia.

Toisaalta näillä sivustoilla on myös paljon käyttäjien tuottamaa sisältöä, joka ei ole tekijänoikeudellisesti suojattua.

Mitä tekijänoikeuslainsäädäntö sanoo kaikesta tästä käyttäjien tuottamasta sisällöstä?

Vastaus ei valitettavasti ole kovinkaan selvä. tekijänoikeuslaki yrittää yhä päästä sosiaalisen median maailmaan kiinni, eikä tähän kysymykseen siksi ole olemassa lopullisia vastauksia. On kuitenkin olemassa joitakin yleisiä periaatteita, joita voidaan soveltaa sosiaaliseen mediaan ja tekijänoikeuteen.

Ensinnäkin on tärkeää muistaa, että tekijänoikeuslakia sovelletaan kaikkiin ilmaisumuotoihin riippumatta siitä, julkaistaanko ne perinteisessä mediassa vai verkossa. Tämä tarkoittaa, että kaikki tekijänoikeudella suojattu materiaali, joka julkaistaan sosiaalisen median sivustolla, on tekijänoikeuslain suojaamaa.

Tähän sääntöön on kuitenkin muutamia tärkeitä poikkeuksia. Yksi poikkeus on kohtuullisen käytön oppi ja sitaattioikeus. Oikeudenmukainen käyttö on oikeudellinen oppi, joka sallii tekijänoikeudella suojatun aineiston käytön tietyissä rajoitetuissa olosuhteissa. Esimerkiksi oikeudenmukaisen käytön perusteella joku voi julkaista sosiaalisen median sivustolla lyhyen pätkän tekijänoikeudella suojattua televisio-ohjelmaa kritisoidakseen sitä.

Toinen poikkeus sääntöön on julkista omaisuutta koskeva oppi. Tätä oppia sovelletaan teoksiin, joita tekijänoikeuslaki ei enää suojaa. Tämä koskee myös teoksia, jotka on julkaistu tietyn

Tekijänoikeudet ja bloggaaminen

Bloggaamiseen liittyvät tekijänoikeudet voivat olla hankalia. Bloggaajat voivat laillisesti julkaista muiden tekijöiden sisältöä blogissaan, mutta heidän on noudatettava tekijänoikeuslakia. Bloggaamiseen liittyvät tekijänoikeudet voivat muun muassa sisältää seuraavia sääntöjä:

  • Bloggaajien on noudatettava tekijänoikeuslakia, ja heidän on hyväksyttävä kaikki tekijänoikeuslakiin liittyvät vaatimukset.
  • Bloggaajat eivät voi kopioida toisen tekijän sisältöä ilman lupaa.
  • Bloggaajat voivat tallentaa ja jakaa muiden tekijöiden sisältöä blogissaan, mutta heidän on lisättävä linkki alkuperäiseen sisältöön.
  • Bloggaajien on ilmoitettava selkeästi, jos he käyttävät toisen tekijän sisältöä blogissaan.
  • Bloggaajien on varmistettava, että heillä on oikeus käyttää toisen tekijän sisältöä blogissaan.

Bloggaajien on lisäksi tiedostettava, että vaikka heillä olisi oikeus käyttää toisen tekijän sisältöä, jotkut tekijät voivat silti vaatia, että heidän sisältönsä poistetaan. Siksi bloggaajien on syytä olla tietoisia siitä, millaista sisältöä he julkaisevat.

Tekijänoikeudet ja Facebook

Tekijänoikeudet voivat koskea myös Facebookia. Facebookin käyttäjien on muun muassa tiedostettava, että heillä ei ole oikeutta jakaa toisen tekijän sisältöä ilman tekijän lupaa. Tekijänoikeudet voivat myös vaikuttaa siihen, kuinka sisältöä voi tallentaa, muokata, jakaa ja toistaa Facebookissa. Tekijänoikeudet voivat koskea myös sitä, kuinka sisältöä voidaan käyttää mainontaan tai muihin tarkoituksiin.

On myös huomattava, että Facebookilla ja blogilla on eroja. Esimerkiksi Facebookin käyttäjät voivat jakaa muiden tekijöiden sisältöä omissa tilillään, mutta heidän on lisättävä linkki alkuperäiseen sisältöön. Bloggaajille ei kuitenkaan tarvitse lisätä linkkiä alkuperäiseen sisältöön. Siksi bloggaajien on syytä olla erityisen tietoisia tekijänoikeuksien noudattamisesta.

Yhteenveto

Tekijänoikeudet ovat keskeinen osa internetissä julkaistuja sisältöjä. Tekijänoikeudet antavat tekijälle oikeuden säilyttää hallinta ja kontrolli luomastaan sisällöstä, ja ne voivat koskea sekä blogia että Facebookia.

Bloggaamiseen liittyvät tekijänoikeudet voivat olla monimutkaisia, ja bloggaajien on noudatettava tekijänoikeuslakia. Tekijänoikeudet voivat myös vaikuttaa siihen, kuinka sisältöä tallennetaan, jakaa ja toistetaan Facebookissa. Siksi bloggaajien ja sosiaalisen median käyttäjien on syytä olla tietoisia tekijänoikeuksien noudattamisesta ja omasta vastuustaan.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta Koskeeko tekijänoikeus blogeja ja facebookia

Milloin tekijänoikeus raukeaa?

Kuinka kauan tekijänoikeus on voimassa? Tekijänoikeuden suoja-aika on voimassa tekijän koko eliniän sekä 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Yhteisteosten – eli teosten, joita on ollut tekemässä useampi henkilö – suoja-ajat lasketaan viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Missä tapauksissa teosten kopiointi ei ole sallittua?

Vaikka toisten teosten kopiointiin tarvitaan yleensä lupa, pääsäännöstä on tehty merkittävä poikkeus kuluttajan eduksi. Poikkeus koskee kopiointia yksityiseen käyttöön. Yksityistä käyttöä on kopiointi omaan yksityiseen käyttöön tai kopiointi perheen ja läheisen ystäväpiirin välillä.

Miksi netissä ei saa jakaa vapaasti mitä haluaa?

Kopioiminen tai lataaminen verkosta on eräs tapa valmistaa teoksesta kappaleita. Tekijänoikeuslaki koskee kaikkia teoksia, ilmaisu- ja julkaisutavasta riippumatta. Tästä syystä internetissä olevat teokset ovat samalla tavoin tekijänoikeuden suojaamia kuin muutkin ja niiden käyttöön tarvitaan lupa.

Mitä tekijänoikeusrikkomuksesta voi seurata?

Tekijänoikeusrikkomuksesta voidaan tuomita sakkorangaistukseen. Tekijänoikeusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa henkilö tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta valmistaa toisen teoksesta kappaleen, levittää teosta muiden saataville tai rikkoo moraalisia oikeuksia levittäessään kappaletta.

Mitä tarkoittaa tekijänoikeus musiikissa?

Teoksen tekijällä on aina tekijänoikeus teokseensa riippumatta siitä, onko hän Teoston asiakas vai ei. Se tarkoittaa, että tekijällä on lakiin perustuva oikeus määrätä teoksensa käytöstä sekä oikeus tulla mainituksi sen tekijänä. Kenelläkään ei ole oikeutta muuttaa teosta ilman tekijän lupaa.

Mitä oikeuksia on tekijänoikeuden haltijalla?

Tekijällä on oikeus korvaukseen teoksensa kappaleiden lainaamisesta yleisölle, lukuun ottamatta rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuotteita.

Mitä tapahtuu tekijänoikeudella jos Teoskappale myydään?

Lain mukaan raukeaa myös teoskappaleen näyttämisoikeus, kun teok- sen kappale on tekijän suostumuksella myyty tai muutoin pysyvästi luovu- tettu. Tällaista teoksen kappaletta saa sen jälkeen näyttää julkisesti teki- jän lupaa kysymättä.

Mitä julkaisuja ja aineistoja tekijänoikeus suojaa?

Tekijänoikeus suojaa teoksen ulko- muotoa ja ilmaisutapaa. Teoksia ovat esimerkiksi kirjat, artik- kelit, sävelteokset ja nuotit, piirustuk- set, maalaukset, valokuvat, näytelmät, elokuvat, tv-ohjelmat, tietokoneohjelmat, tietokannat, kartat, rakennukset sekä taideteollisuuden tai -käsityön teokset.

Miten valokuvat on suojattu tekijänoikeudellisesti?

Lähtökohtaisesti kaikki valokuvat ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja. Oikeus valokuvaan syntyy kuvan ottajalle, ei kuvan kohteelle. Valokuvan julkaiseminen ja tallentaminen esimerkiksi omalle www-sivulle tai koulun intranetiin edellyttää siis kuvan ottajan luvan.

Voiko tekijänoikeuden luovuttaa?

Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeus voidaan luovuttaa kokonaan tai osittain. Moraalisista oikeuksistaan tekijä voi kuitenkin luopua vain, jos kysymyksessä on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu teoksen käyttäminen. Moraalisista oikeuksista ei tekstin tekijä edes voi kokonaan luopua.

Voiko mainokseen saada tekijänoikeuden?

Tekijänoikeudellisen suojan edellytyksenä on teoskynnyksen ylittäminen. Se tarkoittaa sitä, että teoksen oltava omaperäinen ja itsenäinen. Mainos voi olla teos, mutta mikäli yksinkertaisessa ja toteavassa ilmoituksessa ei ole mitään omaperäistä ja erityistä, se jää herkästi teoskynnyksen alapuolelle.

Mitä tarkoitetaan moraalisella oikeudella tekijänoikeuslaissa?

Tekijänoikeuksiin kuuluvat tekijän taloudelliset oikeudet ja moraaliset oikeudet. Moraalisilla oikeuksilla viitataan pelkästään tekijänoikeuslaissa turvattuihin moraalisiin oikeuksiin, eikä siihen kuulu muut eettiset teosten käyttöä koskevat ohjeet, kuten tutkimuseettiset ohjeet.

Mitä tekijänoikeuslaissa tarkoitetaan yksityisellä käytöllä?

Yksityinen kopiointi ja tekniset suojaukset

Tekijänoikeuslain mukaan julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kopion yksityistä käyttöä varten. Oikeuskirjallisuudessa muutaman kappaleen on todettu tarkoittavan 2–4 kappaletta.

Mikä on musiikin tekijänoikeuksien ensisijainen tarkoitus?

Taloudelliset tekijänoikeudet antavat tekijälle yksinoikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa tai toista tekotapaa käyttäen.

Saako oppikirjoja kopioida?

Luku- tai koulutuskauden aikana saa valmistaa samoja opiskelijoita varten opetus- tai oppimateriaalina käytettäväksi kopioita samasta teoksesta tai teoksia sisältävästä julkaisusta edellyttäen, että kopioitavan osan laajuus on enintään 20 sivua, kuitenkin enintään puolet julkaisusta.

Saako netistä löytyvää kuvaa käyttää omassa esitelmässä joka esitetään vain oppitunnilla?

Lähtökohtaisesti et voi. Jos kopioit kuvatiedoston osaksi esitystäsi, olet tehnyt teoskappaleen (ks. Tekijänoikeuden peruskäsitteet, sivu 23). Sinulla on oikeus tehdä tällainen kopio vain yksityiskäytön piirissä, eikä opetus useinkaan ole yksityiskäyttöä (ks.

Mitä Tekijänoikeusjärjestöjä Suomessa on?

Suomessa toimii kuusi tekijänoikeusjärjestöä: Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tekijänoikeusyhdistys Gramex ry, Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry, Visu- aalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry ja Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö

Jätä kommentti