Sitaattioikeus

Sitaattioikeudella tarkoitetaan oikeutta tehdä joidenkin muiden teoksiin tehtyjen julkaisujen ottamista, sitaattien käyttöä tai muita tiettyjen teosten käyttöä. Sitaattioikeus on osa tekijänoikeuslain suojattua immateriaalioikeuksia. Sitä käytetään usein luovan työn osallistumiseen ja kunnioittamiseen, kun halutaan teosten luojien teosten tunnustamista ja kunnioitusta.

Sitaattioikeuden tavoite on tarjota tekijänoikeuksien suojaama luovan työn tekijälle oikeus tulla kunnioitetuksi ja tunnustetuksi oman työnsä tekemiseksi. Sitaattioikeudella teoksen tekijä voi myös estää teoksensa käyttöä muihin tarkoituksiin ilman hänen kirjallista lupaansa. Sitaattioikeuden tulisi myös auttaa käyttäjiä ja tekijöitä, joilla on oikeus käyttää toisen teosta.

Sitaattioikeuden lainsäädäntö

Sitaattioikeus on Euroopan unionin tekijänoikeusdirektiivin (2001/29/EY) mukainen. Sitaattioikeuden lainsäädäntö on määritelty direktiivin artiklassa 5. Direktiivin mukaan jokaisella jäsenmaalla on velvollisuus luoda lainsäädännöllä kattava tekijänoikeusjärjestelmä, joka antaa tekijöille oikeuden saada korvauksia teostensa käytöstä. Lisäksi direktiivi määrittelee, milloin sitaattioikeutta voidaan käyttää.

Direktiivin mukaan, sitaattioikeutta voidaan käyttää vain erityisiin ja rajoitettuihin tarkoituksiin, kuten kriittisten ja dokumentaristen tarkoitusten toteuttamiseen. Lisäksi käyttäjän on noudatettava tiettyjä ehtoja, kuten teoksen alkuperäisen tekijän merkintää ja teoksen käyttöä ei saa muuttaa. Direktiivi määrittelee myös, että sitaattioikeutta ei voi käyttää, jos se voi vaikuttaa teoksen alkuperäisen tekijän oikeuksiin.

Sitaattioikeuden käyttö

Sitaattioikeus sallii julkiset ja oikeudelliset käyttäjät käyttämään toisen teoksen ottamista tai sitaattien käyttöä muihin tarkoituksiin. Sitaattioikeus antaa käyttäjille mahdollisuuden kunnioittaa alkuperäisen tekijän työtä ja luoda teoksesi, joka voi olla kriittinen, tieteellinen tai taiteellinen. Esimerkiksi, jos kirjailija haluaa käyttää toisen teoksen sitaattia omassa teoksessaan, hänen on haettava sitaattioikeutta. Jos hän saa sitaattioikeuden, hän voi käyttää sitaattia teoksessaan.

Sitaattioikeuden ei kuitenkaan tarkoita, että käyttäjä voi tehdä mitä tahansa teokseen. Käyttäjän on noudatettava tiettyjä ehtoja, kuten teoksen alkuperäinen tekijän merkintää ja teoksen käyttöä ei saa muuttaa. Käyttäjän on myös noudatettava sitaattioikeuden lainsäädäntöä, joka on määritelty Euroopan unionin tekijänoikeusdirektiivin mukaisesti.

Sitaattioikeuden merkitys

Sitaattioikeuden merkitys on suuri, sillä se antaa luovan työn tekijöille oikeuden tulla tunnustetuksi ja kunnioitetuksi työnsä tekemiseksi. Se myös antaa teoksen tekijöille mahdollisuuden estää teoksensa käyttöä muihin tarkoituksiin ilman heidän kirjallista lupaansa. Sitaattioikeuden ansiosta teosten tekijöitä voidaan suojata ja kunnioittaa heidän oikeuttaan omaan työhönsä.

Lisäksi sitaattioikeus antaa käyttäjille mahdollisuuden kunnioittaa alkuperäisen teoksen tekijän työtä. Se antaa käyttäjille oikeuden käyttää toisen teosta ja tehdä oma versio, joka voi olla kriittinen, taiteellinen tai tieteellinen. Sitaattioikeuden ansiosta käyttäjät voivat luoda teoksia alkuperäisen teoksen tekijän tunnustamiseksi ja kunnioittamiseksi.

Yhteenveto

Sitaattioikeus on osa tekijänoikeuslain suojattuja immateriaalioikeuksia. Se tarjoaa tekijöille oikeuden saada tunnustusta ja kunnioitusta työnsä tekemiseksi. Sitaattioikeus antaa myös teoksen tekijöille oikeuden estää teoksensa käyttöä muihin tarkoituksiin ilman heidän kirjallista lupaansa. Lisäksi sitaattioikeus antaa käyttäjille mahdollisuuden kunnioittaa alkuperäisen teoksen tekijän työtä ja luoda teoksia alkuperäisen teoksen tekijän tunnustamiseksi ja kunnioittamiseksi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta Sitaattioikeus

Mikä on Siteeraus?

Mitä sitaattioikeus tarkoittaa? Tässä artikkelissa kertaamme sitaattioikeuden perusteet eli sen, milloin ja missä laajuudessa kirjallista teosta saa lainata eli siteerata. Sitaatilla tarkoitetaan suoraa lainausta teoksesta.

Saako laulun sanoja lainata?

Sanoituksia voidaan myös siteerata, jos siteerattava teos on laillisesti julkistettu, siteeraus on hyvän tavan mukainen ja siteeraus tapahtuu tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Nyrkkisääntöä sallitun sitaatin pituudesta ei ole olemassa. Pääsääntönä voidaan sanoa, että sitaatti on lyhyehkö.

Miten pitkään tekijänoikeus on voimassa?

Tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Mikä on upotettu sitaatti?

Sitaatti upotetetuna leipätekstiin

Mikäli siteerattu teksti on korkeintaan virkkeen mittainen ja se virketeknisesti on mahdollista upottaa osaksi leipätekstiä, se voidaan liittää suoraan siihen. Tällöin se erotetaan leipätekstistä sitaattimerkein.

Miten tehdä viittaus?

Tieteellisessä tekstissä on tärkeää, että lähdetiedot tulevat heti lainatun materiaalin perään. Sulkeisiin merkitään kirjoittajan sukunimi, vuosiluku ja sivunumero. Jos lainaus käsittää vain yhden virkkeen, lähdetiedot merkitään samaan virkkeeseen.

Miten viittaat artikkeliin?

Jos teos on osa jostain julkaisusta esim. artikkeli.

Lähteisiin viittaaminen tekstissä

  1. Ensimmäisellä kerralla viitataan tekstiin siten, että kaikki tiedot tulevat esiin. …
  2. Mieluummin referoidaan omin sanoin. …
  3. Jos teksti on osa kirjoittajan omaa tekstiä, lainausmerkit osoittavat mikä aines on lainattu muualta.

Saako suullista esitystä siteerata?

Taideteoksen käyttäminen on ehdotetun 25 §:n 1 momentin 1 kohdan alaan kuuluvissa tapauksissa sallittua minkä tahansa median keinoin toteutetun esityksen yhteydessä. Esimerkiksi suullinen, audiovisuaalinen ja kirjallinen esitys ovat tässä suhteessa samassa asemassa.

Saako kirjasta ottaa lainauksia?

Sitaattioikeus tarkoittaa oikeutta ottaa lainauksia toisen tekijän teoksista. Sitaattioikeudesta säädetään tekijänoikeuslain 22 §:ssä. Se koskee kaikkia teoslajeja ja kaikkia teosten valmistustekniikoita.

Saako Siteerauksia ottaa vain julkistetuista teoksista?

Yleinen siteeraussäännös (22 §) sallii lainaamisen julkistetusta teoksesta hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Lainaaminen edellyttää näin, että teos on julkistettu, käyttö on hyvän tavan mukaista, lainaus ei ole tarpeettoman laaja ja lähde ilmoitetaan hyvän tavan mukaisesti.

Mitä täytyy huomioida kuvien käytössä?

Valokuvat ovat suojattuja tekijänoikeuksilla, joka on yleensä kuvan ottajalla, oli siitä mainintaa tai ei. Kuvaajalta pitää siis kysyä ensin lupa ennen kuin julkaisee hänen ottamiaan kuviaan. Internetissä kaikki kuvat ovat vapaasti käytettävissä.

Saako Copyright merkkiä käyttää?

Copyrightmerkin käyttö teoksen yhteydessä luo oletuksen siitä, että kyseessä on tekijänoikeudella suojattu teos. Merkin käyttö ei saa aikaan tekijänoikeutta. Tekijänoikeus syntyy samalla kuin itse teoskin ja sille henkilölle, joka on luonut teoksen.

Milloin et tarvitse lupaa toisen teosten käyttöön?

Teosten käyttäminen. Tekijän yksinoikeuden pääperiaate on, että teosta saa käyttää ainoastaan tekijän luvalla ja siten kuin tekijä sallii. Teoksia on kuitenkin luvallista käyttää ilman tekijän lupaa joissain poikkeuksellisissa tilanteissa käytännön tarpeiden tai painavien yhteiskunnallisten syiden vuoksi.

Jätä kommentti