Mikä on Tekijänoikeuslaki?

Tekijänoikeuslaki on julkisoikeudellinen sääntely, joka suojaa tekijänoikeuksia ja mahdollistaa tekijöiden oikeudenmukaisen korvauksen. Suomessa tekijänoikeuslaista säädetään Tekijänoikeuslaissa (1961/404). Tekijänoikeuslaki säätelee alan keskeiset oikeudet, kuten tekijänoikeuden perusteet ja käyttöoikeuden sopimukset. Tekijänoikeuslaki on osa lainsäädäntöä, joka mahdollistaa tekijöiden oikeudellisen suojan ja turvaa heidän työnsä. Tekijänoikeuslain perusteet Tekijänoikeuslaki antaa tekijälle oikeuden yksinomaiseen käyttöoikeuteen työhönsä. Tekijänoikeuden perusteena on tekijän alkuperäinen … Lue lisää

Mitä tarkoittaa ”kaikki oikeudet pidätetään”?

Kaikki oikeudet pidätetään -lausetta käytetään usein tavaramerkkiin, tekijänoikeuteen ja muihin oikeuksiin liittyvien asioiden kuvaamiseen. Se tarkoittaa, että tämän tuotteen, palvelun tai sisällön luojalla on oikeus siihen ja että tätä ei saa kopioida tai käyttää muuten kuin luvalla. Tämä lausuma on yleinen tavaramerkkilaki ja tekijänoikeuslaki. Se tarkoittaa, että jos joku yrittää kopioida tai käyttää tätä tuotetta … Lue lisää

Onko elokuvien lataaminen laitonta?

Kun elokuvien ja muiden suoratoistopalvelujen suosio kasvaa, monet ihmiset alkavat pohtia, onko elokuvien lataaminen laitonta. On tärkeää tietää, mitä lain mukaan sallitaan ja mitä ei, jotta voit välttää mahdolliset rikokset ja välttää seuraamukset. Tässä artikkelissa käymme läpi elokuvien lataamisen lainmukaisuutta ja muuta tärkeää tietoa. Onko elokuvien lataaminen laitonta? Vastaus on yksinkertainen: riippuen siitä, mistä lataat … Lue lisää

Missä vaiheessa kirjailijalle syntyy tekijänoikeus teokseensa

Missä vaiheessa kirjailijalle syntyy tekijänoikeus teokseensa

Suomessa tekijälle, esimerkiksi kirjailijalle syntyy tekijänoikeus teokseensa heti, kun teos on luotu ja kiinnitetty aineelliseen muotoon. Tämä tarkoittaa, että tekijä saa tekijänoikeuden teokseensa heti, kun hän laittaa kynän paperille tai avaa uuden asiakirjan tietokoneellaan. Tekijän ei tarvitse rekisteröidä teosta tekijänoikeusvirastossa tai laittaa teokseen tekijänoikeusilmoitusta, jotta hänellä olisi tekijänoikeus teokseensa. Keskeistä tekijänoikeudelle on, että se kuuluu … Lue lisää

Tekijänoikeus videomateriaaliin

Tekijänoikeus videomateriaaliin

Videomateriaalin tekijänoikeuksiin ei ole olemassa yhtä ainoaa vastausta. Tekijänoikeus on monimutkainen aihe, ja tekijänoikeutta voidaan soveltaa videomateriaaliin monin eri tavoin. Tekijänoikeus voi koskea esimerkiksi itse videota, ääntä, käsikirjoitusta tai videon hahmoja. On tärkeää ymmärtää, miten tekijänoikeudet koskevat videota, ennen kuin lataat sen tai jaat sen muiden kanssa. Videomateriaalin tekijänoikeudet – yleiskatsaus Tekijänoikeuksiin ja videomateriaaliin liittyvissä … Lue lisää

Tekijänoikeus

Tekijänoikeus

Tekijänoikeudella tarkoitetaan henkilöön liittyvää oikeutta hyödyntää luomustaan ja voittoa sen avulla. Tekijänoikeus on lainsäädännössä erityisen suojattu ja siihen voi liittyä sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Tekijänoikeudella suojataan henkilöä, joka on luonut jotain uutta ja alkuperäistä. Se voi olla esimerkiksi musiikki, tuote, logo, taideteos tai kirjoitus. Tekijänoikeus antaa tekijälle oikeuden päättää, miten hänen luomustaan käytetään ja missä … Lue lisää

Tekijänoikeus musiikki youtube

Tekijänoikeus musiikki youtube

YouTuben suosion kasvaessa myös niiden ihmisten määrä, jotka käyttävät sivustoa tekijänoikeudella suojatun materiaalin lataamiseen. Tämä on johtanut useisiin oikeusjuttuihin ja paljon keskustelua siitä, mitä sivustolla saa ja mitä ei saa tehdä. YouTube käsittelee tekijänoikeudellisesti suojattua materiaalia muutamalla eri tavalla. Joskus tekijänoikeuksien haltija pyytää YouTubea poistamaan videon. Toisinaan YouTube laittaa videoon ilmoituksen, jossa kerrotaan, että se … Lue lisää

Musiikin tekijänoikeus

Musiikin tekijänoikeus

Vuoden 1790 tekijänoikeuslaki oli Yhdysvaltojen ensimmäinen liittovaltion tekijänoikeuslaki. Sillä myönnettiin tekijänoikeussuoja 14 vuoden ajaksi ”omaperäisille ja hyödyllisille” teoksille. Vuoden 1831 tekijänoikeuslaki pidensi tekijänoikeussuojaa 28 vuoteen. Vuonna 1909 tekijänoikeussuojaa pidennettiin 56 vuoteen. Vuoden 1976 tekijänoikeuslaki pidensi tekijänoikeussuojaa 70 vuoteen. Sonny Bono Copyright Term Extension Act vuodelta 1998 pidensi tekijänoikeussuojaa 95 vuoteen. Vuoden 1998 tekijänoikeuden voimassaoloajan pidentämistä … Lue lisää

Piraattituotteiden myynti laki

Piraattituotteiden myynti laki

Piraattituotteiden myynti on Yhdysvalloissa laitonta. Piraattituotteiden myynnistä voi seurata ankaria rangaistuksia, kuten sakkoja ja vankeutta. Piratisoitujen tavaroiden myynti vahingoittaa yrityksiä ja kuluttajia, sillä se vie yrityksiltä tuloja ja aiheuttaa niille rahanmenetyksiä. Se vahingoittaa myös taloutta, koska valtio menettää verotuloja. Mitä piratismi on? Piratismi on tekijänoikeudella suojatun aineiston laitonta kopiointia, jakelua tai käyttöä ilman tekijänoikeuden haltijan … Lue lisää

Valokuvan tekijänoikeus

Valokuvan tekijänoikeus

Joka päivä ihmiset kaikkialla maailmassa ottavat valokuvia. Osa näistä valokuvista otetaan henkilökohtaiseen käyttöön, osa taas kaupalliseen käyttöön. Kummassakin tapauksessa valokuvaaja omistaa valokuvan tekijänoikeudet. Tämä tarkoittaa, että valokuvaajalla on yksinoikeus valokuvan jäljentämiseen, levittämiseen ja julkiseen esittämiseen.Jos joku muu haluaa käyttää valokuvaa, hänen on saatava siihen lupa valokuvaajalta. Useimmissa tapauksissa valokuvaaja perii valokuvan käytöstä maksun. Maksu vaihtelee … Lue lisää