Valokuvan tekijänoikeus

Joka päivä ihmiset kaikkialla maailmassa ottavat valokuvia. Osa näistä valokuvista otetaan henkilökohtaiseen käyttöön, osa taas kaupalliseen käyttöön. Kummassakin tapauksessa valokuvaaja omistaa valokuvan tekijänoikeudet. Tämä tarkoittaa, että valokuvaajalla on yksinoikeus valokuvan jäljentämiseen, levittämiseen ja julkiseen esittämiseen.

Jos joku muu haluaa käyttää valokuvaa, hänen on saatava siihen lupa valokuvaajalta. Useimmissa tapauksissa valokuvaaja perii valokuvan käytöstä maksun. Maksu vaihtelee valokuvan käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi kaupallisessa ympäristössä käytettävä valokuva maksaa yleensä enemmän kuin yksityisessä ympäristössä käytettävä valokuva.

Valokuvan tekijänoikeus on tärkeä, koska se suojaa valokuvaajan työtä siltä, että sitä ei käytetä ilman lupaa. Jos joku käyttää valokuvaa ilman valokuvaajan lupaa, hän saattaa rikkoa tekijänoikeutta ja joutua vahingonkorvausvelvolliseksi.

Mitä tekijänoikeus on?

Tekijänoikeus on eräänlainen henkinen omaisuus, joka antaa alkuperäisteosten tekijöille yksinoikeuden valvoa, miten heidän teoksiaan käytetään ja levitetään. Tähän sisältyy oikeus jäljentää, esittää, näyttää ja luoda alkuperäisestä teoksesta johdettuja teoksia. Tekijänoikeussuojaa on saatavilla monenlaisille luoville teoksille, kuten kirjoille, elokuville, musiikille, valokuville ja ohjelmistokoodille.

Kuka omistaa valokuvan tekijänoikeuden?

Jos otat valokuvan, omistat valokuvan tekijänoikeudet. Voit tehdä sillä mitä haluat – myydä sen, julkaista sen tai pitää sen yksityisenä. Kukaan ei voi käyttää valokuvaasi ilman lupaasi.

Jos palkkaat ammattivalokuvaajan ottamaan valokuvia puolestasi, sinun on sovittava valokuvaajan kanssa siitä, kuka omistaa valokuvien tekijänoikeudet. Usein valokuvaaja pitää tekijänoikeudet itsellään, ja sinun on maksettava korvaus valokuvien käytöstä.

Mitkä ovat tekijänoikeuden haltijan yksinoikeudet?

Tekijänoikeuden haltijan yksinoikeudet ovat yksinoikeus valmistaa teoksesta kopioita, yksinoikeus valmistaa johdannaisteoksia ja yksinoikeus esittää tai näyttää teosta julkisesti.

Mitä tapahtuu, jos joku käyttää valokuvaa ilman lupaa?

Jos joku käyttää valokuvaa ilman lupaa, hän saattaa rikkoa tekijänoikeuslakia. Olosuhteista riippuen valokuvaaja voi haastaa henkilön oikeuteen tekijänoikeusloukkauksesta. Jos loukkaus on ollut tahallinen, valokuvaaja voi saada vahingonkorvauksia.

Miten saan luvan käyttää tekijänoikeudella suojattua valokuvaa?

On aina parasta saada lupa tekijänoikeuden haltijalta ennen tekijänoikeudella suojatun valokuvan käyttämistä. Tämä voidaan tehdä ottamalla yhteyttä suoraan tekijänoikeuden haltijaan tai etsimällä lisenssitietoja internetistä. Jos et löydä tekijänoikeuden haltijan yhteystietoja, voit ehkä käyttää valokuvaa oikeudenmukaisen käytön periaatteen mukaisesti.

Kuinka paljon tekijänoikeudella suojatun valokuvan käyttö maksaa?

Kun yrität määrittää, kuinka paljon tekijänoikeudella suojatun valokuvan käyttäminen maksaa, on otettava huomioon muutamia asioita. Ensimmäinen on se, kuka omistaa valokuvan tekijänoikeudet. Jos tekijänoikeudet omistaa yksityishenkilö, sinun on neuvoteltava valokuvan käytöstä kyseisen henkilön kanssa. Jos tekijänoikeudet omistaa yritys, sinun on otettava yhteyttä kyseiseen yritykseen saadaksesi luvan valokuvan käyttöön. Toinen asia, joka on otettava huomioon, on se, miten haluat käyttää valokuvaa. Jos haluat käyttää valokuvaa kaupallisiin tarkoituksiin, sinun on maksettava korkeampi maksu kuin jos haluat käyttää valokuvaa ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Lopuksi sinun on otettava huomioon valokuvan koko ja resoluutio. Jos tarvitset valokuvasta korkearesoluutioisen version, sinun on maksettava korkeampi maksu.

Mitä hyötyä tekijänoikeussuojasta on?

Tekijänoikeussuojalla on monia etuja, mutta tärkeimpiä niistä ovat se, että sen avulla voidaan varmistaa, ettei teoksiasi kopioida ilman lupaasi ja että saat korvauksen teoksesi käytöstä. Tekijänoikeussuoja voi myös auttaa varmistamaan, että teosta ei muuteta ilman lupaasi ja että sitä ei käytetä tavalla, jota et ole tarkoittanut.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta Valokuvan tekijänoikeus

Milloin kuvan saa julkaista?

Yleisellä paikalla otetun kuvan ihmisistä voi julkaista asiallisessa yhteydessä. Lähtökohtaisesti kuvan julkaisua ei voi kieltää, jos se on otettu julkisella paikalla. Kuvan tekijänoikeudet kuuluvat kuvaajalle.

Saako ihmisiä kuvata kadulla?

Julkisella paikalla saa aina kuvata

Kuvaaminen on siis sallittua esimerkiksi juna ja linja-autoasemalla sekä lentoasemien yleisölle avoimilla alueilla, kadulla, puistoissa, kauppakeskusten yleisillä alueilla, kirjastoissa ja vastaavissa yleisölle avoimissa julkisen palvelun laitoksissa.

Mitä materiaalia saa käyttää ilman tekijän lupaa?

Kaikkeen ei tarvita tekijän lupaa

Toisen teoksesta saa levittää omin sanoin tietoa vaikkapa lehdissä, internetissä, kirjassa tai opetuksessa. Tekijänoikeus ei estä esimerkiksi tiedemiehiä kirjoittamasta ja levittämästä omia artikkeleitaan, joissa kommentoidaan toisten tiedemiesten artikkeleita ja viitataan niihin.

Kuka valvoo kuvien tekijänoikeuksia?

Tekijänoikeuksia valvovat tekijänoike- usjärjestöt sekä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK. Vapaatakin aineistoa käytettäessä tulee mainita tekijän nimi ja lähde.

Voiko työnantaja vaatia valokuvaan?

Tietosuojavaltuutettu on hyväksynyt kuvien laittamisen, jos ne ovat tarpeellisia esimerkiksi työntekijän tunnistettavuudelle työtehtävissä, joissa tunnistettavuus on välttämätöntä. Työnantaja voi ottaa esimerkiksi alussa käyttöön ns. naamapuun, jos asiakkaat tarvitsevat tunnistettavuutta löytääkseen oikean henkilön.

Saako valokuvaajan kuvia muokata?

Valokuvaaja tulee ilmoittaa hyvän tavan mukaisesti eikä valokuvaa saa muuttaa tai esittää valokuvaajaa loukkaavassa yhteydessä.

Mikä on valokuvan suoja aika?

Valokuvaajalla on samat moraaliset oikeudet kuin tekijällä. Valokuvateosten suojaaika on tekijän elinikä sekä 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Muualta kuin ETA-alueelta peräisin olevat valokuvateokset eivät kuitenkaan saa suojaa, mikäli ne on julkistettu ennen vuotta 1966.

Pitääkö Kuvaaja mainita?

Tekijänoikeuslaki edellyttää, että valokuvaajan nimi mainitaan hyvän tavan mukaisesti. Oikeus tulla mainituksi valokuvaajana on valokuvaajan isyysoikeus, joka on suojattu tekijänoikeuslaissa. Valokuvaaja ilmoitetaan esimerkiksi lehtikuvassa. Joissakin käyttöyhteyksissä on sovittu, ettei kuvaajaa mainita.

Jätä kommentti