Valokuvan tekijänoikeus

Joka päivä ihmiset kaikkialla maailmassa ottavat valokuvia. Osa näistä valokuvista otetaan henkilökohtaiseen käyttöön, osa taas kaupalliseen käyttöön. Kummassakin tapauksessa valokuvaaja omistaa valokuvan tekijänoikeudet.

Tämä tarkoittaa, että valokuvaajalla on yksinoikeus valokuvan jäljentämiseen, levittämiseen ja julkiseen esittämiseen.Jos joku muu haluaa käyttää valokuvaa, hänen on saatava siihen lupa valokuvaajalta.

Useimmissa tapauksissa valokuvaaja perii valokuvan käytöstä maksun. Maksu vaihtelee valokuvan käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi kaupallisessa ympäristössä käytettävä valokuva maksaa yleensä enemmän kuin yksityisessä ympäristössä käytettävä valokuva.

Valokuvan tekijänoikeus on tärkeä, koska se suojaa valokuvaajan työtä siltä, että sitä ei käytetä ilman lupaa. Jos joku käyttää valokuvaa ilman valokuvaajan lupaa, hän saattaa rikkoa tekijänoikeutta ja joutua vahingonkorvausvelvolliseksi.

Valokuvan tekijänoikeuden perusteet ovat tekijänoikeuslaki ja EU:n tekijänoikeusdirektiivi. Suomessa tekijänoikeuslaki on voimassa vuodesta 1961. Tekijänoikeuslaki määrittää, että valokuvilla on tekijänoikeudet ja että omistajalla on oikeus rajoittaa luvattomia kopiointeja ja käyttöä.

Mikä on valokuvan tekijänoikeus?

Valokuvan tekijänoikeus on tekijänoikeudella suojattu oikeus, jonka omistaja on oikeutettu saamaan hyötyä ja suojelemaan teoksensa. Valokuvan tekijänoikeudet antavat tekijälle oikeuden hallita ja säädellä, miten valokuvaa voidaan käyttää ja jakaa. Valokuvan tekijänoikeudella suojataan tekijän oikeuksia ja estetään luvattomia kopiointeja ja käyttöä.

Valokuvan tekijänoikeuden omistaja on oikeutettu saamaan teoksestaan maksettuja korvauksia ja vastaanottamaan tunnustusta. Valokuvan tekijänoikeuden omistajalla on oikeus säätää, miten teoksesta saadut tuotot jaetaan. Valokuvan tekijänoikeuden omistaja voi myös kieltää teoksen kopioimisen ja käyttämisen ilman hänen lupaansa.

Valokuvan tekijänoikeudella suojataan myös valokuvan tekijän työtä. Valokuvan tekijänoikeus antaa tekijälle oikeuden hallita ja säädellä, miten hänen teoksiaan voidaan käyttää ja jakaa. Valokuvan tekijänoikeus antaa tekijälle oikeuden vastaanottaa maksuja ja tunnustusta teoksistaan.

Valokuvan tekijänoikeuksien suojaaminen

Valokuvan tekijänoikeuksien suojaamiseksi on tärkeää, että tekijän oikeuksia kunnioitetaan ja että luvattomia kopiointeja ja käyttöä estetään. Valokuvan tekijänoikeudella suojatun teoksen kopioiminen ja jakaminen ilman tekijän lupaa tai maksamatta tekijälle korvausta on laitonta.

Valokuvan tekijänoikeudella suojatun teoksen kopioimisen ja jakamisen lisäksi on hyvä noudattaa muutakin kuvien käyttöä koskevia säännöksiä, kuten Creative Commons -lisenssien ja muiden tekijänoikeuksien vaatimia sääntöjä.

Valokuvan tekijänoikeuden omistajan oikeudet

Valokuvan tekijänoikeuden omistajalla on oikeus saada teoksestaan maksettuja korvauksia ja vastaanottaa tunnustusta. Valokuvan tekijänoikeuden omistajalla on myös oikeus säätää, miten teoksen tuottoja jaetaan. Valokuvan tekijänoikeuden omistaja voi myös kieltää teoksen kopioimisen ja käytön ilman hänen lupaansa.

Valokuvan tekijänoikeuden omistajan on tärkeää suojata teoksiaan ja suojata omia oikeuksiaan. Valokuvan tekijänoikeuden omistajan on huolehdittava siitä, että hänen teoksiaan ei kopioida ja jaeta ilman hänen lupaansa. Valokuvan tekijänoikeuden omistajan on myös huolehdittava siitä, että hänen teoksistaan maksetaan korvausta, jos teoksen käyttöön tarvitaan lupa.

Valokuvan tekijänoikeuksien lisenssi

Valokuvan tekijänoikeuksien lisenssi on sopimus, jonka avulla valokuvan tekijänoikeuden omistaja voi sallia teoksen käytön ja jakamisen. Valokuvan tekijänoikeuksien lisenssi antaa teoksen käyttäjille oikeuden käyttää teosta tietyin ehdoin.

Valokuvan tekijänoikeuksien lisenssi antaa teoksen käyttäjille oikeuden käyttää teosta tietyin ehdoin. Valokuvan tekijänoikeuksien lisenssi voi antaa luvan käyttää teosta lisensoidun käyttötarkoituksen mukaisesti ja vastaanottaa maksuja teoksen käytöstä. Lisenssi voi myös antaa luvan teoksen muokkaamiseen tietyin ehdoin.

Valokuvan tekijänoikeuksien lisenssi voi antaa myös teoksen käyttäjille oikeuden kopioida ja jakaa teosta tietyin ehdoin. Valokuvan tekijänoikeuksien lisenssi voi myös antaa luvan käyttää teosta kaupallisiin tarkoituksiin, jos tekijälle maksetaan korvausta.

Valokuvan tekijänoikeuksien huomioiminen

Valokuvan tekijänoikeuksien huomioiminen on tärkeää, jotta tekijän oikeudet ja työ voidaan suojata. Valokuvan tekijänoikeudet on syytä huomioida silloin, kun kuvataan, kopioidaan, käytetään, muokataan tai julkaistaan kuvia. Valokuvan tekijänoikeuksien huomioiminen on myös tärkeää, kun tehdään sopimuksia tai lisenssejä kuvan käyttöön.

Valokuvan tekijänoikeuksien huomioimisessa on tärkeää, että teoksen omistajan oikeudet ja lupakäytännöt kunnioitetaan ja että teoksen käytöstä maksetaan korvausta. Valokuvan tekijänoikeuksien huomioimisessa on syytä noudattaa myös tekijänoikeuslakia ja muuta tekijänoikeuksien koskevaa lainsäädäntöä.

Valokuvan tekijänoikeuksien huomioimisessa on myös tärkeää, että teoksen omistajan oikeudet ja lupakäytännöt kunnioitetaan ja että teoksen käytöstä maksetaan korvausta. Valokuvan tekijänoikeuksien huomioimisessa on myös tärkeää, että teoksen käyttö täyttää lisenssien ja muiden tekijänoikeuksien vaatimat säännöt.

Valokuvan tekijänoikeuksien huomioimisessa on tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, että teoksen käyttö täyttää tekijänoikeuslain ja muiden tekijänoikeuksien koskevien säännösten vaatimukset. Valokuvan tekijänoikeuksien huomioimisesta on syytä huolehtia, jotta oikeudet voidaan suojata ja siten estää luvattomia kopiointeja ja käyttöä.

Kuinka paljon tekijänoikeudella suojatun valokuvan käyttö maksaa?

Kun yrität määrittää, kuinka paljon tekijänoikeudella suojatun valokuvan käyttäminen maksaa, on otettava huomioon muutamia asioita.

Ensimmäinen on se, kuka omistaa valokuvan tekijänoikeudet. Jos tekijänoikeudet omistaa yksityishenkilö, sinun on neuvoteltava valokuvan käytöstä kyseisen henkilön kanssa. Jos tekijänoikeudet omistaa yritys, sinun on otettava yhteyttä kyseiseen yritykseen saadaksesi luvan valokuvan käyttöön.

Toinen asia, joka on otettava huomioon, on se, miten haluat käyttää valokuvaa. Jos haluat käyttää valokuvaa kaupallisiin tarkoituksiin, sinun on maksettava korkeampi maksu kuin jos haluat käyttää valokuvaa ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Lopuksi sinun on otettava huomioon valokuvan koko ja resoluutio. Jos tarvitset valokuvasta korkearesoluutioisen version, sinun on maksettava korkeampi maksu.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta Valokuvan tekijänoikeus

Milloin kuvan saa julkaista?

Yleisellä paikalla otetun kuvan ihmisistä voi julkaista asiallisessa yhteydessä. Lähtökohtaisesti kuvan julkaisua ei voi kieltää, jos se on otettu julkisella paikalla. Kuvan tekijänoikeudet kuuluvat kuvaajalle.

Saako ihmisiä kuvata kadulla?

Julkisella paikalla saa aina kuvata

Kuvaaminen on siis sallittua esimerkiksi juna ja linja-autoasemalla sekä lentoasemien yleisölle avoimilla alueilla, kadulla, puistoissa, kauppakeskusten yleisillä alueilla, kirjastoissa ja vastaavissa yleisölle avoimissa julkisen palvelun laitoksissa.

Mitä materiaalia saa käyttää ilman tekijän lupaa?

Kaikkeen ei tarvita tekijän lupaa

Toisen teoksesta saa levittää omin sanoin tietoa vaikkapa lehdissä, internetissä, kirjassa tai opetuksessa. Tekijänoikeus ei estä esimerkiksi tiedemiehiä kirjoittamasta ja levittämästä omia artikkeleitaan, joissa kommentoidaan toisten tiedemiesten artikkeleita ja viitataan niihin.

Kuka valvoo kuvien tekijänoikeuksia?

Tekijänoikeuksia valvovat tekijänoike- usjärjestöt sekä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK. Vapaatakin aineistoa käytettäessä tulee mainita tekijän nimi ja lähde.

Voiko työnantaja vaatia valokuvaan?

Tietosuojavaltuutettu on hyväksynyt kuvien laittamisen, jos ne ovat tarpeellisia esimerkiksi työntekijän tunnistettavuudelle työtehtävissä, joissa tunnistettavuus on välttämätöntä. Työnantaja voi ottaa esimerkiksi alussa käyttöön ns. naamapuun, jos asiakkaat tarvitsevat tunnistettavuutta löytääkseen oikean henkilön.

Saako valokuvaajan kuvia muokata?

Valokuvaaja tulee ilmoittaa hyvän tavan mukaisesti eikä valokuvaa saa muuttaa tai esittää valokuvaajaa loukkaavassa yhteydessä.

Mikä on valokuvan suoja aika?

Valokuvaajalla on samat moraaliset oikeudet kuin tekijällä. Valokuvateosten suojaaika on tekijän elinikä sekä 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Muualta kuin ETA-alueelta peräisin olevat valokuvateokset eivät kuitenkaan saa suojaa, mikäli ne on julkistettu ennen vuotta 1966.

Pitääkö Kuvaaja mainita?

Tekijänoikeuslaki edellyttää, että valokuvaajan nimi mainitaan hyvän tavan mukaisesti. Oikeus tulla mainituksi valokuvaajana on valokuvaajan isyysoikeus, joka on suojattu tekijänoikeuslaissa. Valokuvaaja ilmoitetaan esimerkiksi lehtikuvassa. Joissakin käyttöyhteyksissä on sovittu, ettei kuvaajaa mainita.

Kuka omistaa valokuvan tekijänoikeuden?

Jos otat valokuvan, omistat valokuvan tekijänoikeudet. Voit tehdä sillä mitä haluat – myydä sen, julkaista sen tai pitää sen yksityisenä. Kukaan ei voi käyttää valokuvaasi ilman lupaasi.

Jos palkkaat ammattivalokuvaajan ottamaan valokuvia puolestasi, sinun on sovittava valokuvaajan kanssa siitä, kuka omistaa valokuvien tekijänoikeudet. Usein valokuvaaja pitää tekijänoikeudet itsellään, ja sinun on maksettava korvaus valokuvien käytöstä.

Mitkä ovat tekijänoikeuden haltijan yksinoikeudet?

Tekijänoikeuden haltijan yksinoikeudet ovat yksinoikeus valmistaa teoksesta kopioita, yksinoikeus valmistaa johdannaisteoksia ja yksinoikeus esittää tai näyttää teosta julkisesti.

Mitä tapahtuu, jos joku käyttää valokuvaa ilman lupaa?

Jos joku käyttää valokuvaa ilman lupaa, hän saattaa rikkoa tekijänoikeuslakia. Olosuhteista riippuen valokuvaaja voi haastaa henkilön oikeuteen tekijänoikeusloukkauksesta. Jos loukkaus on ollut tahallinen, valokuvaaja voi saada vahingonkorvauksia.

Miten saan luvan käyttää tekijänoikeudella suojattua valokuvaa?

On aina parasta saada lupa tekijänoikeuden haltijalta ennen tekijänoikeudella suojatun valokuvan käyttämistä. Tämä voidaan tehdä ottamalla yhteyttä suoraan tekijänoikeuden haltijaan tai etsimällä lisenssitietoja internetistä. Jos et löydä tekijänoikeuden haltijan yhteystietoja, voit ehkä käyttää valokuvaa oikeudenmukaisen käytön periaatteen mukaisesti.

Jätä kommentti