Tekijänoikeusrikkomus – mitä se on ja miten sitä voidaan välttää?

Tekijänoikeusrikkomus on toiminta, jolla loukataan tekijänoikeuksia. Tekijänoikeudet tarkoittavat taiteilijan, kirjailijan tai muiden alan ammattilaisten oikeuksia omaan työhönsä. Tekijänoikeus sisältää oikeuden suojata alkuperäistä työtään, ja se antaa taiteilijalle ja muille alan ammattilaisille itse päättää, miten heidän työtään käytetään ja kuka saa tuottaa tai julkaista sen.

Tekijänoikeusrikkomus voi olla esimerkiksi musiikin, kirjojen, ohjelmistojen, elokuvien tai muun kulttuurin tuotteiden luvaton kopiointi, levittäminen ja myyminen. Tekijänoikeusrikkomusta voi tapahtua myös internetissä, kun tekijänoikeuksia suojattuja aineistoja jaettu tai muokattu ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Jos olet joskus ladannut netistä ilmaiseksi musiikkikappaleen, elokuvan tai ohjelmiston maksamatta siitä, olet saattanut syyllistyä tekijänoikeusrikkomukseen.

Tekijänoikeusloukkaus on ongelma, joka on ollut olemassa internetin alusta lähtien. Tiedostojen jakamisen myötä tekijänoikeusrikkomusten tekeminen on tullut entistä helpommaksi. Tekijänoikeuksien haltijat ovat taistelleet tekijänoikeusrikkomuksia vastaan jo vuosia, mutta taistelua on vaikea voittaa.

Mikä on tekijänoikeusrikkomus?

Tekijänoikeusrikkomus on jonkin tekijänoikeudella suojatun työn käyttö tai kopiointi ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Kuten edellä mainittiin, tekijänoikeus suojaa alkuperäistä työtä, ja se antaa taiteilijalle ja muille alan ammattilaisille itse päättää, miten heidän työtään käytetään ja kuka saa tuottaa tai julkaista sen. Tekijänoikeus antaa taiteilijoille ja muille alan ammattilaisille oikeuden saada rahallista hyötyä työstään.

Tekijänoikeusrikkomukset voivat tapahtua internetissä, kun tekijänoikeuksia suojattuja aineistoja jaettu tai muokattu ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Lisäksi tekijänoikeusrikkomuksia voi tapahtua esimerkiksi kun musiikkia, kirjoja, ohjelmistoja, elokuvia tai muita kulttuurituotteita kopioidaan, levitetään ja myydään luvatta.

Tekijänoikeusloukkauksen historia.

Tekijänoikeusrikkomusten historia on pitkä ja monimutkainen. Kirjapainon alkuaikoina tekijänoikeuslainsäädäntöä ei vielä ollut, ja kirjapainot kopioivat teoksia usein ilman tekijöiden lupaa. Tämä johti runsaaseen piratismiin ja tekijänoikeudella suojattujen aineistojen loukkaamiseen.

Tekijänoikeuslainsäädännön kehittyessä tekijänoikeudella suojattujen aineistojen laittomasta kopioinnista tuli yhä vaikeampaa. Internetin myötä tekijänoikeusloukkaukset ovat kuitenkin helpottuneet huomattavasti. Muutamalla klikkauksella kuka tahansa voi kopioida ja levittää tekijänoikeudella suojattua materiaalia ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

Tämä on aiheuttanut paljon keskustelua siitä, onko tekijänoikeuslaki tehokas digitaaliaikana. Joidenkin mielestä tekijänoikeuksien rikkominen on liian helppoa, ja lakia on päivitettävä vastaamaan internetin uusia realiteetteja. Toiset taas väittävät, että tekijänoikeuslaki on edelleen tehokas ja että se on välttämätön tekijöiden ja luovan työn tekijöiden oikeuksien suojelemiseksi.

Tekijänoikeuksien loukkauksia koskeva keskustelu jatkuu todennäköisesti vielä vuosia. Sillä välin on tärkeää olla tietoinen riskeistä, jotka liittyvät jonkun tekijänoikeuden loukkaamiseen. Jos sinun todetaan rikkoneen tekijänoikeudella suojattua teosta, voit joutua vahingonkorvausvelvolliseksi ja jopa vankeuteen.

Miten tekijänoikeusrikkomusta voidaan välttää?

Jos haluat suojata itseäsi tekijänoikeusrikkomuksilta, on tärkeää, että noudatat seuraavia ohjeita:

  • Varmista, että olet saanut tekijänoikeuksien haltijan luvan ennen kuin käytät tai julkaiset tekijänoikeuksia suojattuja materiaaleja.
  • Vältä luvattomia kopiointeja ja lataamista. Tekijänoikeuksien haltijat voivat saada rahallista hyötyä työstään, joten on tärkeää, että heidän työnsä on suojattu.
  • Älä levitä, myy tai kopioi tekijänoikeuksia suojattuja materiaaleja luvatta.
  • Vältä tekijänoikeuksien suojaamien materiaalien muokkaamista ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tekijänoikeusrikkomuksen välttämiseksi on tärkeää, että ymmärrät tekijänoikeudet ja noudatat niitä. Tekijänoikeudet antavat taiteilijoille ja muille alan ammattilaisille oikeuden suojata työtään ja saada rahallista hyötyä työstään. Siksi on tärkeää, että tekijänoikeuksien haltijat ja käyttäjät ymmärtävät tekijänoikeusrikkomusten seuraukset ja noudattavat tekijänoikeuksia.

Tekijänoikeusrikkomuksen seuraukset

Tekijänoikeusrikkomuksen seuraukset voivat olla vakavia. Tekijänoikeuksien rikkominen voi johtaa siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, josta voidaan määrätä 150 000 euron sakko loukkauksen kohteena olevaa teosta kohti. Joissakin tapauksissa tekijänoikeuden loukkauksesta voi seurata myös vankeusrangaistus.

Jos sinut todetaan syylliseksi tekijänoikeuden rikkomiseen, sinua voidaan vaatia maksamaan vahingonkorvauksia tekijänoikeuden omistajalle. Sinua voidaan myös vaatia maksamaan tekijänoikeuden omistajan asianajajan palkkiot. Joissakin tapauksissa sinua saatetaan vaatia maksamaan lakisääteisiä vahingonkorvauksia. Lakisääteiset vahingonkorvaukset voivat olla jopa 30 000 euroa loukkauksen kohteena olevaa teosta kohti.

Tekijänoikeusrikkomus voivat johtaa seuraaviin seurauksiin tekijänoikeuksien haltijalle

  • Tekijänoikeuksien haltijan oikeuksia loukataan ja heidän työnsä voi joutua luvattoman käytön kohteeksi.
  • Tekijänoikeuksien haltijat voivat menettää rahallista hyötyä työstään.
  • Tekijänoikeuksien haltijoita voi kohdella epäoikeudenmukaisesti, koska he eivät saa palkkiota työstään.
  • Tekijänoikeusrikkomukset voivat johtaa lakisääteisiin seuraamuksiin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta Tekijänoikeusrikkomus

Mitä tekijänoikeuden rikkomisesta voi seurata?

Seuraamuksena voi olla yksi tai useampia seuraavista: sakkoa tai, jos kyseessä on tekijänoikeusrikos, joko sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta tekijälle maksettava ”kohtuullinen hyvitys” (57 §:n 1 mom.) tekijälle maksettava korvaus (57 §:n 2 ja 3 mom.)

Miten noudattaa tekijänoikeuksia?

Varmin tapa noudattaa tekijänoikeuksia on käyttää kuvaa, jonka olet itse ottanut. Jos käytät muiden kuvia, tarkista ensin, onko kuvan tekijä jo antanut luvan kuvan käyttöön. Voit käyttää muiden kuvia seuraavissa tapauksissa: Kyseessä on vanha valokuva, jonka tekijänoikeus tai suoja-aika on umpeutunut.

Onko kopiointi rikos?

Onko yksityinen kopiointi sallittua? Teosten yksityinen kopiointi on sallittua. Vaikka toisten teosten kopiointiin tarvitaan yleensä lupa, pääsäännöstä on tehty merkittävä poikkeus kuluttajan eduksi. Poikkeus koskee kopiointia yksityiseen käyttöön.

Mistä saa tietoa tekijänoikeuksista?

Tekijänoikeusjärjestöt valvovat ja hallinnoivat tekijänoikeuksia eri luovilla aloilla. Tekijänoikeusjärjestöjen lisäksi Suomessa toimii Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus.

Mitä oikeuksia tekijä saa?

Tekijänoikeus koostuu kahdentyyppisistä oikeuksista: taloudellisista ja moraalisista. Tekijällä on yksinoikeus päättää, valmistetaanko hänen teoksestaan kappaleita ja saatetaanko teos yleisön saataville.

Mikä on rangaistus tekijänoikeusrikkomuksesta?

Tekijänoikeusrikoksen maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Tekijänoikeusrikkomuksesta voi seurata sakkorangaistus.

Mitä seurauksia tekijänoikeuden luvattomasta käytöstä voi aiheutua?

Mitä seurauksia tekijänoikeuden loukkaamisesta voi aiheutua? Tekijänoikeuden loukkauksesta voi aiheutua sekä rikos- että siviilioikeudellisia seuraamuksia. Tekijänoikeusrikoksesta säädetty maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Tekijänoikeusrikkomuksesta rangaistukseksi voidaan tuomita sakkoa.

Onko piratismi laitonta?

Piratismi on lainvastaista toimintaa, joka loukkaa teosten tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden oikeutta määrätä tuottamastaan sisällöstä. Kun sisältöä käytetään ja levitetään ilman tekijöiden ja tuottajien lupaa, jäävät he vaille korvausta työstään.

Saako taidetta kopioida?

Julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten (12 § 1 momentti ). Siis omalle seinälle saa valmistaa itse taulun. Sen sijaan 12 §:n 3 momentin oikeusohjeen mukaan taideteosta ei saa antaa ulkopuolisen valmistettavaksi taiteellisin menetelmin ilman taiteilijan lupaa.

Miksi Tekijänoikeuksista pitää maksaa?

Tekijänoikeuksista huolehtimalla Musiikkiluvat, Gramex ja Teosto turvaavat siis edellytykset musiikin ammattimaiselle tekemiselle jatkossakin. Musiikkiluvan maksamista voi verrata muihin yrityksesi kuluihin: esimerkiksi graafikoille maksetaan yrityksen ilmeen suunnittelusta, siivoojalle tilojen puhtaanapidosta.

Saako taideteoksia kuvata?

Taideteoksen kuvaaminen on sallittua, kun teos on pysyvästi sijoitettu julkiselle paikalle tai sen välittömään läheisyyteen. Jos taideteos on kuvan pääaihe, kuvaa ei saa käyttää ansiotarkoituksessa. Tekstiin liittyvän kuvan saa kuitenkin ottaa sanoma- tai aikakauslehteen. Rakennuksen saa kuvata vapaasti.

Milloin tekijänoikeus vanhenee?

Tekijänoikeus ei ole voimassa ikuisesti, vaan tekijän kuolinvuodesta alkaa 70 kalenterivuoden ajanjakso kohti teoksen vanhentumista. Joka tammikuu lukuisia teoksia siirtyy tekijänoikeuden ulkopuolelle. Tekijänoikeuden voimassaolo on lähes kaikkialla jokseenkin samanmittainen.

Saako YouTube-videoita käyttää?

Tekijänoikeuksien ensimmäinen sääntö

Sisällöntuottajat saavat ladata vain videoita, jotka he ovat itse tehneet tai joiden käyttämiseen heillä on lupa. Ilman lupaa ei siis saa ladata videoita, joita sisällöntuottaja ei ole itse tehnyt tai joiden osana käytetään jonkun muun tekijänoikeuksin suojattua sisältöä.

Mikä säätelee Suomessa tekijänoikeuksia?

Tekijänoikeus Suomessa suojaa ja edistää henkistä luomistyötä sen eri muodoissa. Tekijänoikeuksia säädellään kansallisella lainsäädännöllä, EU:n direktiiveillä ja kansainvälisillä sopimuksilla. Suomessa tekijänoikeusasioista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kenellä on tekijänoikeus valokuvaan?

Alle teostason jääviä valokuvia on myös haluttu suojata, joten tekijänoikeuslaki suojaa jokaista valokuvaa vähintään lähioikeudella. Valokuvan ottajalla on yksinoikeus määrätä alkuperäisestä tai muutetusta valokuvasta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 a §).

Mikä on musiikin laillista ja mikä on laitonta kopiointia?

Tekijänoikeudella suojatun elokuvan tai musiikin lataaminen itselle on laitonta ja samalla tapahtuva jakaminen muille suurempi rikkomus. Saatat myös joutua korvausvastuuseen kaikesta jakamastasi laittomasta sisällöstä.

Mikä on Piraattikopio?

Piraattikopio on tuote, johon on luvattomasti kopioitu toisen tekijänoikeudella suojattu teos. Tuoteväärennös on tuote, johon on luvattomasti liitetty toiselle kuuluva tavaramerkki tai sen jäljitelmä, tai tuote, joka luvattomasti imitoi toisen tuotteen mallioikeudella suojattua ulkomuotoa.

Saako kuvia muokata?

Kuvaa voi siis lupaa pyytämättä kopioida, muokata, levittää ja esittää, mukaan lukien kaupallisessa tarkoituksessa.

Voitko luovuttaa tekijänoikeutta toiselle?

Tekijänoikeus syntyy Suomen lain mukaan aina tekijälle eli ihmiselle, joka luo teoksen. Tekijänoikeus voi kuitenkin siirtyä – jopa luomisen hetkellä – toiselle, kuten työsuhteen perusteella työnantajalle. Tekijänoikeus voidaan myös luovuttaa sopimuksella tai se voi siirtyä perillisille.

Saako kuvakaappauksia jakaa?

Saako lehtijutun jakaa somessa tai omilla kotisivuilla, jos kopioi tekstin tai ottaa jutusta kuvan, Suomen Journalistiliiton lakimies Sanna Nikula? – Tekijänoikeuslain mukaan kopioiminen millä tahansa tekniikalla sekä kopion jakaminen avoimessa verkossa ei ole sallittua ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

Saako nuotteja kopioida?

Nuottien, kuvien, lehtiartikkelien ja otteiden kopioimiseen, tulostamiseen ja skannaamiseen kirjoista ja muista julkaisuista sekä internetistä tarvitaan tekijänoikeuden haltijan lupa. Videoiden ja tv-ohjelmien esittämiseen opetuksessa tarvitaan myös tekijänoikeuden haltijan lupa.

Saako logoa käyttää?

Logo kuuluu aina jollekin yrityskelle, yhteisölle, seuralle tms. Sitä ei saa käyttää kuin logon omistajan määräysten mukaan. Logoja ei voi ottaa käyttöön miten haluaa, siihen on kysyttävä logon omistajan/haltijan tms. lupa.

Saako kuvaa käyttää?

Valokuva. Lähtökohtaisesti kaikki valokuvat ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja. Oikeus valokuvaan syntyy kuvan ottajalle, ei kuvan kohteelle. Valokuvan julkaiseminen ja tallentaminen esimerkiksi omalle www-sivulle tai koulun intranetiin edellyttää siis kuvan ottajan luvan.

Mitä tekijänoikeusneuvosto tekee?

Tekijänoikeusneuvosto avustaa opetusministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta.

Tarvitseeko näytelmän käsikirjoituksen käyttämiseen hankkia lupia?

Tekijänoikeuden saa itsenäisen ja omaperäisen teoksen luonut henkilö eikä teoksen rekisteröintiä tarvita. Teoksia ovat esimerkiksi käsikirjoitukset, kirjat, näytelmät, tv-ohjelmat ja elokuvat. Tieto, idea tai rakenne ei saa tekijänoikeudellista suojaa.

Mitä on julkinen esittäminen?

Mitä tarkoitetaan julkisella esittämisellä? Av-teosten julkista esittämistä on mm. ravintoloissa, elokuvateatterissa ja kouluissa tapahtuva esittäminen eli yleisesti ottaen kaikki muu paitsi lähimmässä perhe- ja ystäväpiirissä tapahtuva esittäminen.

Milloin tekijänoikeuslaki on tullut voimaan?

Suomessa nykyinen tekijänoikeuslaki (404/1961) tuli voimaan 1. syyskuuta 1961, ja sitä on muutettu useita kertoja.

Jätä kommentti